Fabrikanten

SMT-RC

Epoxy lijmpakket L285 / H285 - 875gram Bekijk groter

Epoxy lijmpakket L285 / H285 - 875gram

Nieuw product

Op bestelling, levertijd +/- 3 dagen.

€ 29,00

Meer informatie

Epoxy lijmpakket L285 / H285 - 875gram

Technische informatie:

inhoud L-285 en H-285
Te gebruiken voor: laminaten en componenten met een groot oppervlak
Potlife 60 minuten
Gedeeltelijk verharding 6 uur
Volledige verharding 24 uur bij normale temperatuur
Mengverhouding 100 : 40 gewicht
Temperbaar ja

Gevarenaanduidingen (H-zinnen 302/312/314/317/412)

Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken, schadelijk voor de gezondheid bij contact met de huid.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

Gevarenaanduidingen (P-zinnen 101/260/280/305 + 351 + 338/310/510)

Als er medisch advies nodig is, houd dan de verpakking en het etiket bij de hand.
Adem stof / rook / gas / nevel / damp / aerosol niet in.
Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een paar minuten.
Mogelijk. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen.
Spoel verder. Bel onmiddellijk een antigifcentrum of arts.
Dit product en de verpakking moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

EMC-Vega, Rügenstrasse 74, 45665 Recklichhausen

Klanten die dit product aangeschaft hebben kochten ook...